EN RU AR
ANASAYFA KURUMSAL ÜRÜNLER BAYİLER İŞ ORTAKLARIMIZ Referanslar Basında Biz Kalite Belgelerimiz ve Üyeliklerimiz tıklayınız... İLETİŞİM İ.K.
(0212) 444 xx xx
SEÇ-G Politikamız
ÇEVRE VE İŞ EMNİYETİ POLİTİKAMIZ
Şirketçe hedefimiz; faaliyetlerimizi yürütürken çalışanlarımızı ve faaliyetten etkilenebilecek diğer insanları, gerek önleyici gerek düzeltici yaklaşımlarla muhtemel tehlike, iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumak, kendimiz ve diğer şahısların mal ve mülkiyetlerine zarar vermekten kaçınmak, çevre kirliliğini önleyici tedbirler alarak en az seviyeye indirmektir.
Bu amaca ulaşmak için,
 • SEÇ sorumluluğunun hiyerarşik düzen içersinde, katılımcı yaklaşımla tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlayacağız.
 • Şirket çalışanlarına sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlayacağız.
 • Atık maddeler, emisyonlar ve enerjinin verimli kullanımı konusunda tedbirli davranmaya ve faaliyetlerimizin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini azaltmaya devam edeceğiz.
 • Faaliyetlerin yürütülmesinde iş kanunu ve ilgili yasal mevzuatlar doğrultusunda önleyici ve koruyucu tedbirleri alacağız.
 • Müşterilerimizin güvenle kullanabileceği, kaliteli ürünler imal edeceğiz.
 • Firmamızın çevre ve iş emniyeti standartlarını yükseltebilmek amacıyla ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve yasa belirleyici mercilerin getirmiş olduğu standart ve prosedürlere uyacağız.
 • İş emniyeti ve çevrenin korunması konusunda (olumlu veya olumsuz) dürüst ve samimi raporlar vereceğiz;
 • Sağlık, emniyet ve çevre konularındaki performansımıza katkıda bulunanları takdir edeceğiz.
 • Sağlık emniyet ve çevre konusunda sürdürülebilir gelişmeyi sağlamak ve İSG kültürünün sağlanması ve politikanın benimsenmesi için çalışanlarımızı sürekli eğitime tabi tutacağız.
 • Kalite politikası gelişmelere ve ihtiyaçlara paralel olarak Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında gözden geçireceğiz.
 • TEKSER SEÇ Politikasının içselleştirildiği ve bu doğrultuda çalışmalar yapıldığı denetimler ile desteklenecektir.
TEKSER; Sağlık Emniyet ve Çevre uygulamalarını etkin bir şekilde yerine getirmeyi tüm katılımı ile amaç edinen ve bu çerçevede gelişen teknolojiye ayak uydurup sürekli kendini yenileyen bir dünya şirketi olacaktır.